Stomatologia Chorzów

Stomatolog - definicja z Wiki:

Stomatologia Chorzów
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.

Lekarze nie piszą jednak prac magisterskich ? pełne prawo wykonywania zawo.

Widok do druku:

Stomatologia Chorzów