Kolektory słoneczne są trwałe oraz wytrzymałe

instalacje fotowoltaiczneFotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.
Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony. Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny, który można wykorzystać jako elektryczność. Efekt finstalacje fotowoltaiczne .

Widok do druku:

instalacje fotowoltaiczne